Arnis Sauka: Can academics influence politicians?

The interactions between the very different worlds of academia and politics take centre stage this week. Arnis Sauka, co-author of some of the most influential research produced in Latvia – the Shadow Economy Index and Ficil Sentiment Index – gives concrete examples of how solid research can help produce better decisions among policymakers.

IEDZĪVOTĀJU PARĀDSAISTĪBU APJOMS UN IETEKME UZ APLOKŠŅU ALGU IZPLATĪBU LATVIJĀ

Pētījums “Par iedzīvotāju parādsaistību apjomu un to potenciālo ietekmi uz aplokšņu algu izplatību Latvijā” (turpmāk- PĒTĪJUMS) veikts laika periodā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 11.oktobrim, to veica biedrības BASE eksperti Juris Stinka un Ināra Pētersone ar nodibinājuma „Krišjāņa Valdemāra Fonds” atbalstu. PĒTĪJUMA Lasīt tālāk