BASE APKĀRTRAKSTS Nr.1/2018 – 2018. gada februāris / marts

IEVADS

2018. gada pirmie mēneši Latvijas ekonomikā bija notikumiem bagāts laiks – banku reputācijas krīze, kurā bija iesaistīta darbību izbeigusī AB.LV banka un banka Luminor, Latvijas Bankas prezidenta aizturēšana un nonākšana aizdomās turētā statusā, nodokļu reformas stāšanās spēkā. Tie ir tikai galvenie notikumi, kuri pievērsa Latvijas ekonomikas un finanšu situācijai pastiprinātu gan nacionālo, gan ārvalstu mediju, uzņēmēju un sabiedrības uzmanību.

ABLV BANK LIKVIDĀCIJA

Jautājums par „ABLV Bank” darbību saasinājās pēc tam, kad Latvija saņēma ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) ziņojumu ar pārmetumiem par bankas darbību, tie bija par pamatu asai Latvijas finanšu sektora un ES pārraudzības iestāžu reakcijai un ABLV Bankas likvidācijai.
Neskatoties uz to, ka AS “ABLV Bank” akcionāri bija gatavi atspēkot FinCEN paustos pārmetumus bankai un veikt citas nepieciešamās darbības pārkāpumu novēršanai, februāra beigās tika sākta bankas un tās meitasuzņēmuma “ABLV Bank Luxembourg” Luksemburgā likvidācija.

Eiropas Centrālās banka 23.02.2018. konstatēja, ka “ABLV Bank” un tās meitasuzņēmumam ir gaidāms sabrukums atbilstoši Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma regulai. Tālāk par savu lēmumu ECB informēja Eiropas Vienotā noregulējuma valdi, kas savukārt konstatēja, ka rīcība, lai panāktu noregulējumu šajās bankās, nav nepieciešama, jo tas neatbilstu sabiedrības interesēm. Kā rezultātā tika, sākta banku likvidācija atbilstoši Latvijas un Luksemburgas likumiem. Sīkāk par notikumu gaitu ABLV Bankas lietā skatīt.

NODOKĻU REFORMA

Pirmie gada mēneši ir ļāvuši redzēt jaunās nodokļu reformas darbību. Reforma stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Kā būtiskākos nodokļu reformas ieguvumus var minēt to, ka vairums darba ņēmēju iegūs no iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinājuma un lielāko pieaugumu sajutīs minimālo algu saņēmēji, jo 2018. gadā minimālā alga ir pieaugusi no 380 līdz 430 EUR.
Savukārt salīdzinoši negatīvas iezīmes parādās BASE ekspertu aptaujāto uzņēmēju pārstāvju viedokļos, kuri norāda, ka nodokļu reformas ieviešana ir saistīta ar papildu administratīvo un darba laika slogu grāmatvedības funkciju izpildei. Tomēr BASE vēlas uzsvērt, ka ir vērojami būtiski VID centieni ar dažādu informatīvo pasākumu, tai skaitā semināru rīkošanu šo problēmu risināt.

JAUNA VID ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANAS INICIATĪVA

Februāra beigās VID uzsāka jaunu iniciatīvu, publiskojot sarakstu ar darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks. Jaunāko informāciju ar sarakstā iekļautajiem darba devējiem iespējams aplūkot VID mājaslapā.

VID skaidro, ka lēmums publiskot šo sarakstu tika pieņemts, lai veicinātu darba ņēmēju tiesību aizsardzību, dodot tiem iespēju pirms pieteikšanās konkrētajā darbā izvērtēt darba samaksas atšķirības līdzīgos uzņēmumos, tādējādi izvērtējot visus iespējamos riskus.

BASE sadarbības partnera SSE Riga Ilgtspējīga biznesa centra pētījums Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.-2016. liecina, ka otru lielāko ēnu ekonomikas īpatsvara daļu Latvijā 2016. gadā joprojām veido aplokšņu algas (40,2%) – proti, algas daļa, kuru uzņēmēji reāli maksā, bet slēpj no valsts. Iepazīties ar Arņa Saukas pētījuma prezentāciju ir iespējams šeit.

VID skaidro, ka no minētā pētījuma var secināt, ka mazāki un jaunāki uzņēmumi proporcionāli vairāk iesaistās ēnu uzņēmējdarbībā nekā lielāki un vecāki uzņēmumi, kas atbilst uzskatam par to, ka uzņēmumi izmanto izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai sasniegtu zināmu konkurētspējas slieksni, un ka šī sliekšņa sasniegšana ir būtiska, lai konkurētu attīstītā tirgū.

BASE DARBĪBA

Biedrība BASE 2018. gadu sāka piesaistot komandai jaunu kolēģi no Briseles – Signi Martišūni – BASE Izpilddirektores amata pienākumu pildīšana tika uzsākta, aktivizējot BASE darbību un izstrādājot gada prioritāro aktivitāšu plānu un pirmo sešu mēnešu darbības plānu. Vairāk par Signes profesionālo pieredzi lasiet šeit.
2018. gada martā Signe Martišūne tika iecelta Biedrības BASE valdē. Biedrības Valdes locekļiem, vienojoties 2018. gada darba plānā, tika iekļautas iepriekš īstenotās aktivitātes – gan politikas analīze, gan līdzdalība politikas dokumentu izstrādē, gan sabiedrības informēšanas aktivitātes un diskusijas par ēnu ekonomiku veicināšana.
Sadarbībā ar LRTK, FM un SSE Riga 2018. gada 16. maijā BASE rīko konferenci par ēnu ekonomiku Latvijā. Vairāk par konferenci skatīt šeit.
Tāpat BASE gada plānā ir iekļautas divas jaunas iniciatīvas ēnu ekonomikas mazināšanai konkrētās uzņēmējdarbības jomās un ēnu ekonomikas jautājuma nozīmīguma aktualizēšanai. Sīkāk par jaunajām iniciatīvām informēsim BASE nākamajos apkārtrakstos.

BASE MEDIJOS

BASE Valdes loceklis Arnis Sauka februārī sniedza eksperta viedokli vairākos radio un TV raidījumos gan par ēnu ekonomikas jautājumiem, gan ekonomisko situāciju kopumā.
Īpaši jāizceļ Arņa Saukas dalība LTV raidījumā „1:1” 2018. gada 27. februārī, kur Arnim Saukam bija iespēja sniegt eksperta viedokli par situāciju finanšu sektorā un arī uzrunāt ēnu ekonomikas problēmas banku reputācijas krīzes notikumu krustpunktā – raidījumu ir iespējams noskatīties šeit.
Kā arī TV24Riga raidījumā “Latvijas Labums” 2018. gada 7. februārī, kurā tika apspriesta pētījumu izmantošana Latvijas publiskajā sektorā – raidījumu ir iespējams noskatīties šeit.

BASE PIEDALĀS VIEDOKĻU APMAIŅĀ

2018. gada pirmajos mēnešos BASE Izpilddirektore Signe Martišūne pārstāvēja BASE piedaloties vairākās konferencēs, semināros un lekcijās, kuru ietvaros bija lieliska iespēja gan individuāli, gan uzdodot jautājumus auditorijās, uzrunāt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības BASE iniciatīvām un ēnu ekonomikas problemātiku kopumā:
10.01. FICIL Sentiment Index prezentācija
23.01. “How To Engage in Innovations” RTU konference
24.01. “Zinātne satiek Industriju” RTU seminārs
09.02. LU 76. starptautiskās zinātniskās konference; Valda Dombrovska lekcija / atklāšanas prezentācija BASE Valdes locekles Signes Martišūne jautājums Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim: http://www.youtube.com/watch?time_continue=4766&v=3jgevMt4JVI – 1:19:00
02.03. “Cilvēks.Valsts.Likums. Runā Valsts” – LNB, Latvijas Vēstneša rīkota konference
09.03. Rīgas Biznesa Forums – Turība, LRTK

Datums: 09.04.2018.

Informāciju sagatavoja: Signe Martišūne, BASE Valdes locekle, Izpilddirektore