Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

Signe Martišūne

Signe MartišūneSigne Martišūne ir darbojusies gan privātajā, gan valsts, gan nevalstisko organizāciju sektorā. Studiju laikā Latvijas Universitātē strādājot SIA Lursoft klientu servisā un piedaloties pirmās laikrakstu bibliotēkas internetā izveidē, tika gūta profesionālā pieredze uzņēmējdarbības jomā.

2000. gadā pēc Politikas zinātnes un starptautisko attiecību maģistra grāda iegūšanas Parīzē, atgriežoties Latvijā, tika sākts darbs Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrā, divus gadus nodarbojoties ar politikas analīzes pētījumiem mediju, vārda brīvības un etnisko minoritāšu jomās. Sagatavotais pētījums ar rekomendācijām politikas veidotājiem “Valodas lietojums Latvijas elektroniskajos medijos: likumdošana un prakse” tika publicēts latviešu un angļu valodā 2004. gadā, un ir ticis izmantots vairāku politikas dokumentu izstrādē.

2004. gada aprīlī uzvarot Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā uz jaunizveidoto Latvijas zinātnes atašeja amata vietu LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē sākta diplomātiskā karjera. Diplomātijā nostrādāti seši gadi, veiksmīgi pārstāvot Latvijas zinātnes jomas, zinātnieku un zinātnisko institūtu intereses ES vairākās augsta līmeņa ekspertu darba grupās, tai skaitā Eiropas Savienības Padomes pētniecības jautājumu darba grupā, pētniecības programmas COST Vecāko amatpersonu komitejā.

Pēdējos gados profesionālā darbība turpināta politikas analīzes konsultāciju jomā, sniedzot pakalpojumus Latvijā, Beļģijā un Ziemeļāfrikas reģionā, kā arī aktīvi sadarbojoties ar dažāda līmeņa valsts, privātā un nevalstiskā sektora organizācijām, vienlaikus turpinot strādāt pie doktora disertācijas izstrādes.

Signe Martišūne ir biedrības BASE valdes locekle kopš 2018. gada marta.