Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

PRIEKŠLIKUMI ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANAI LATVIJĀ

Viena no biedrības BASE iniciatīvām ir LTRK, LDDK, nozaru asociāciju, uzņēmēju, ekspertu un iedzīvotāju priekšlikumu koordinēšana par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu izstrādi un esošo pasākumu novērtējumu.

Pirmā BASE īstenotā viedokļu apkopošana notika 2016.gadā, ar rezultātiem ir iespējams iepazīties šeit. Dokumentā ir apkopoti LTRK, LDDK un BASE biedru priekšlikumi, kā arī valsts iestāžu priekšlikumi, kurus atbalstīja minētās uzņēmēju biedrības.

Pašlaik spēkā esošais Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai tika apstiprināts 2016. gadā un paredzēts, ka darbs pie tā turpināsies līdz 2020. gadam. Ar plāna saturu iespējams iepazīties Finanšu ministrijas mājas lapā.

Valsts plāns ir darbojies divus gadus un šobrīd Finanšu ministrija ir uzsākusi darbu pie tā aktualizēšanas, ko plānots izdarīt līdz 2018.gada septembrim. Tāpat kā iepriekš – uzņēmēju un iedzīvotāju iesaistei un priekšlikumiem ir izšķiroša nozīme, lai plāns būtu dzīvotspējīgs un spētu sasniegt paredzētos rezultātus.

Līdz ar to aicinām Jūs iesaistīties priekšlikumu izstrādē ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna papildināšanai. Zemāk ir izveidota forma, kurā iespējams brīvā formā aprakstīt problēmas un to iespējamos risinājumus. Ja Jums tā ērtāk, varat iesūtīt savu viedokli arī elektroniski: [email protected]

Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 2018.gada 29.jūnijam.

BASE kopīgi ar LDDK un LTRK apkopos visus priekšlikums un iesniegs tos Finanšu ministrijai, nepieciešamības gadījumā pirms tam organizējot diskusijas ar priekšlikumu iesniedzējiem, cenšoties kopīgiem spēkiem rast politikas analīzē balstītus, īstenojamus un izvērtējamus risinājumus.

Paldies par atsaucību un atvēlēto laiku!

1.jautājums. Kādu nozari Jūs pārstāvat?

2. jautājums. Lūdzu, norādiet problēmas, kuras ir saistītas ar ēnu ekonomikas situāciju valstī.

3. jautājums. Lūdzu, miniet, Jūsu ierosinājumus šo problēmu risinājumam.

Paldies!

Jums ir iespēja iesniegt atbildes anonīmi

Jūsu kontaktinformācija, ja vēlaties saņemt priekšlikumu apkopojumu vai piedalīties tālākā to izstrādē: