Business Against Shadow Economy (BASE) ir nevalstiska biedrība, kas dibināta 2015.gada 3.novembrī un kas apvieno valsts pārvaldes, uzņēmēju un akadēmiskos ekspertus ar mērķi veidot kvalitatīvu un konstruktīvu piedāvājumu ēnu ekonomikas problēmas risināšanai valstī. Par biedrības mērķiem noteikta ilgtspējīga valsts tautsaimniecības izaugsme un godīgas, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošana.

BASE vēlas redzēt Latviju kā valsti ar viszemāko ēnu ekonomikas reitingu starp Baltijas valstīm saskaņā ar ikgadējo Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) veikto Baltijas valstu ēnu ekonomikas indeksu, kā arī ar zemāko nelegālās tirdzniecības reitingu starp Baltijas valstīm.

BASE eksperti šobrīd iesaistās valsts politikas ēnu ekonomikas apkarošanā plānošanas dokumentu analīzē un līdzdarbojas šo dokumentu pilnveidošanā. BASE ir aktīvs biedrs Finanšu ministrijas organizētajā darba grupā, kura šobrīd strādā pie Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam uzlabošanas.

Izstrādājot priekšlikumus un risinājumus ēnu ekonomikas apkarošanai, BASE cieši sadarbojas ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga), valsts pārvaldes iestādēm, bet arī ar biedrībām, kuru darbība aptver cīņu pret ēnu ekonomiku valstī (to starpā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju asociācija) un uzņēmumiem, kuriem tuvas biedrības vērtības un mērķi.

BASE savā turpmākajā darbībā plāno turpināt sadarbību ar saviem partneriem valsts sektorā, akadēmiskajā un nevalstiskajā sektorā, uzsvaru liekot uz kvalitatīvu priekšlikumu un risinājumu izstrādi ēnu ekonomikas apkarošanai, kā arī veicot uzraudzības un padziļinātas analīzes funkciju attiecībā uz nozarēm, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars ir īpaši bīstams. Kā piemēram, sabiedriskā transporta pakalpojumu, tirdzniecības un būvniecības nozares.

BASE Valde