Biedrība ir aktīvs biedrs Finanšu ministrijas organizētajā Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam uzlabošanas darba grupā.

Biedrība šobrīd sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju un tautsaimniecības nozares uzņēmēju organizācijām, kā arī citām biedrībām un ekspertiem:

  • Organizē regulāras dažādas tautsaimniecības nozaru diskusijas un
  • Strādā pie nozares pārstāvju priekšlikumu apkopošanas un precizēšanas, lai tos varētu iekļaut Finanšu ministrijas izstrādātajā Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam.