Ināra PētersoneInāra Pētersone ir ieguvusi divus profesionālā maģistra grādus: Latvijas Lauksaimniecības universitātē ekonomikā un Biznesa augstskolā Turība – uzņēmējdarbības vadībā.

Profesionālās karjeras laikā zināšanas ir papildinātas specializētajos kursos, sekojošās ekonomikas vadības jomās: vadības kompetenču attīstība, dažādības vadība, kvalitātes vadīšanas psiholoģija, stresa menedžments, komandas sadarbība, izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā, risku vadība.

Praktiskā darba pieredze divdesmit piecu gadu garumā iegūta Valsts ieņēmumu dienestā, sākumā kā nodokļu inspektore un noslēdzot kā ģenerāldirektore. Papildus pēdējos gados gūta pieredze strādājot mediju jomā, šobrīd veselības aprūpes jomā. Profesionālās darbības laikā ir turpināta aktīva sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un ēnu ekonomikas mazināšanā, kopš 2017. gada vasaras darbojoties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Mazo un vidējo uzņēmumu padomē, no 2018. gada februāra arī kā šīs padomes priekšsēdētaja vietniece.

Par darbu Valsts ieņēmumu dienestā saņemta Latvijas valsts prezidenta A.Bērziņa pateicība, LR ministru prezidenta M.Kučinska pateicība, kā arī piešķirta Finanšu ministrijas Goda zīme un Biznesa augstskolas Turība Goda absolventa tituls.

Ināra Pētersone ir biedrības BASE valdes priekšsēdētāja kopš 2018. gada sākuma.