Arnis Sauka


Dr. Arnis Sauka ir SSE Riga profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors. Arnis ir ieguvis zinātņu doktora grādu vadībzinātnē (Dr. rer. Pol.) Zīgenas Universitātē Vācijā un ir bijis viespētnieks Jenčēpingas Starptautiskajā biznesa skolā Zviedrijā, un Londonas Universitātē – UCL. Laika periodā no 2011. gada Arnis divus gadus strādāja par Ventspils Augstskolas prorektoru, kā arī LR Veselības ministres padomnieku ekonomikas un finanšu jomā no 2011.–2014. gadam.

Arnis ir Latvijas zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē un ekonomikā, ka arī promocijas padomes vadībzinātnē loceklis RISEBA. Arņa galvenās pētniecības interešu jomas ir ēnu ekonomika, uzņēmumu konkurētspēja un darbības izvēršana starptautiskajos tirgos.

Arnis ir publicējies vairākos recenzētos akadēmiskos žurnālos, t.sk. Journal of Business Ethics, International Small Business Journal, Journal of Comparative Economics, Baltic Journal of Economics. Kā zinātniskais redaktors un/ vai nodaļu autors, Arnis ir arī publicējies Springer, Routledge, Edward Egar, IGI- Global, Blackwell un Peter Lang izdotās grāmatās.

Papildus akadēmiskajai darbībai, viņš aktīvi nodarbojas ar pielietojamo zinātni. Pētnieciskā darba ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, OECD un Eurofound, kā arī dažādām nozaru asociācijām, biedrībām un nevalstiskajām organizācijām. Arnis ir ikgadējā SSE Riga “Ēnu ekonomikas indeksa” līdzautors un Ārvalstu investoru padomes “Ārvalstu investīciju vides indeksa” autors, kā arī Latvijas būvuzņēmēju padomes ikgadējā pētījuma par ēnu ekonomiku Latvijas būvniecības nozarē autors.

Arnis Sauka ir biedrības BASE valdes loceklis kopš 2015. gada.