Maksas TV nelegālo pieslēgumu mājsaimniecību skaits Latvijā samazinājies par 20%, salīdzinājuma ar situāciju 2015. gadā, atklāj BASE valdes locekļa Prof. Arņa Saukas un biedrības „Par legālu saturu!” veiktais jaunākais pētījums. Attiecīgi par 23% jeb 56 000 samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto TV nelegālā pieslēguma pakalpojumus, no 244 000 iedzīvotājiem 2015. gadā līdz 187 000 pagājušajā gadā.

2017. gadā no kopumā 707 000 mājsaimniecībām, kurās ir pieejams TV, legālos TV pakalpojumus izmantoja 630 000 mājsaimniecības, bet TV nelegālos pieslēgumus: 80 000 mājsaimniecības. Savukārt 2015. gadā mājsaimniecību skaits, kurās izmantoja nelegālo maksas TV operatoru pakalpojumus, bija par 20% lielāks, sasniedzot 100 000 mājsaimniecību. Kā uzsver pētījuma autors, Dr. Arnis Sauka: “Neskatoties uz šo pozitīvo tendenci, kaitējums ko nodara nelegālais maksas TV tirgus ir liels – gada laikā netiek samaksāti nodokļi aptuveni no 9,6 miljoniem EUR. Turklāt mājsaimniecību skaita aprēķina un citu nelegālās maksas TV apjoma aprēķinam izmantoto datu nepilnību rezultātā, šis ir uzskatāms par minimālo apjomu.”.