Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

MK atbalsta likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”

2016.gada 13.septembrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un lūdza Valsts kanceleju to sagatavot iesniegšanai Saeimā. Grozījumi paredz nodrošināt televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanu (t.sk. – nelegālās televīzijas pakalpojumu aprites izskaušana), iesaistot elektronisko sakaru nozari, un tie pamatoti ar “BASE” eksperta Arņa Saukas 2015.gada nogalē veiktā pētījuma „Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā 2015” rezultātiem. Pētījumā secināts, ka vismaz 100 000 mājsaimniecības izmanto nelegālos maksas televīzijas pakalpojumus. Tādējādi, ņemot vērā, ka Latvijā 2015.gadā bija aptuveni 803 800 mājsaimniecību (CSB, 2015), no kurām aptuveni 88% jeb 707 344 mājsaimniecības legāli vai nelegāli izmanto televīzijas maksas pakalpojumus, secināms, ka vismaz 14% televīzijas tirgus daļas sastāda nelegālo televīzijas pakalpojumu apjoms.

Vairāk informācijas par likumprojektu – http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40392078&mode=mk&date=2016-09-13.