Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

BASE izstrādāts pētījums – pamats Kultūras ministrijas priekšlikumam televīzijas pakalpojumu nelegālas izplatīšanas internetā problēmas risināšanai

Rīgas_radio_un_televīzijas_torņa_tehniskā_ēkaKultūras ministrija (KM) ir pieteikusi izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē likumprojektu „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”. Likumprojekts izstrādāts, lai risinātu televīzijas pakalpojumu nelegālās izplatīšanas internetā problēmu. Likumprojekts izstrādāts uz informatīvā ziņojuma pamata, kurš pamatots ar Dr. Arņa Saukas, Rīgas Ekonomikas augstskolas un biedrības „BASE” veiktā pētījuma „Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā 2015” iegūtajiem datiem.
Likumprojekts paredz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) kompetenci vērsties pret retranslāciju bez retranslācijas atļaujas saņemšanas. Likumprojekts arī piešķir NEPLP Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteiktās uzraudzības iestādes tiesības. Tas dos iespēju NEPLP vērsties pie starpnieka pakalpojuma sniedzējiem, kas nodrošina informācijas uzturēšanas pakalpojumus.

Vairāk par Likumprojektu Kultūras ministrijas mājas lapā – http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7953.