Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

VALDE

 

Juris Stinka ir viens no biedrības BASE dibinātājiem ar ilgstošu darba pieredzi valsts pārvaldē Ekonomikas ministrijā valsts sekretāra amatā, Finanšu ministrijā valsts sekretāra vietnieka amatā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā. Strādājot starptautiskā kompānijā, ir iegūta nozīmīga pieredze privātajā sektorā, vienlaicīgi aktīvi līdzdarbojoties uzņēmēju nevalstiskajās organizācijās. Laika posmā no 2004.–2007. gadam veiksmīgi strādājis diplomātijā specializētā atašeja amatā LR Pārstāvniecībā ES Briselē. Lasīt tālāk >>


Ināra Pētersone

 

Ināra Pētersone ir ieguvusi divus profesionālā maģistra grādus: Latvijas Lauksaimniecības universitātē ekonomikā un Biznesa augstskolā Turība – uzņēmējdarbības vadībā. Profesionālās karjeras laikā zināšanas ir papildinātas specializētajos kursos, sekojošās ekonomikas vadības jomās: vadības kompetenču attīstība, dažādības vadība, kvalitātes vadīšanas psiholoģija, stresa menedžments, komandas sadarbība, izmaksu taupīšanas LEAN metodes pielietošana organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanā, risku vadība. Lasīt tālāk >>


Arnis Sauka

 

Dr. Arnis Sauka ir SSE Riga asociētais profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors. Arnis ir ieguvis zinātņu doktora grādu vadībzinātnē (Dr. rer. Pol.) Zīgenas Universitātē Vācijā un ir bijis viespētnieks Jenčēpingas Starptautiskajā biznesa skolā Zviedrijā, un Londonas Universitātē – UCL. Laika periodā no 2011. gada Arnis divus gadus strādāja par Ventspils Augstskolas prorektoru, kā arī LR Veselības ministres padomnieku ekonomikas un finanšu jomā no 2011.–2014. gadam. Arnis ir Latvijas zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē un ekonomikā,  Lasīt tālāk >>


Signe Martišūne

 

Signe Martišūne ir darbojusies gan privātajā, gan valsts, gan nevalstisko organizāciju sektorā. Studiju laikā Latvijas Universitātē strādājot SIA Lursoft klientu servisā un piedaloties pirmās laikrakstu bibliotēkas internetā izveidē, tika gūta profesionālā pieredze uzņēmējdarbības jomā. 2000. gadā pēc Politikas zinātnes un starptautisko attiecību maģistra grāda iegūšanas Parīzē, atgriežoties Latvijā, tika sākts darbs Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrā, divus gadus nodarbojoties ar politikas analīzes pētījumiem mediju, vārda brīvības un etnisko minoritāšu jomās. Lasīt tālāk >>