Strēlnieku iela 4a, Rīga, LATVIA

+371 22 034 791

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Mērķis:

Latvija kā valsts ar viszemāko ēnu ekonomikas reitingu starp Baltijas valstīm saskaņā ar ikgadējo Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) veikto Baltijas valstu ēnu ekonomikas indeksu, kā arī ar zemāko nelegālās tirdzniecības reitingu starp Baltijas valstīm.

Uzdevumi:

Biedrība ir aktīvs biedrs Finanšu ministrijas organizētajā Valsts iestāžu darba plāna ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam uzlabošanas darba grupā.

Biedrība šobrīd sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju un tautsaimniecības nozares uzņēmēju organizācijām, kā arī citām biedrībām un ekspertiem:

  • Organizē regulāras dažādas tautsaimniecības nozaru diskusijas un
  • Strādā pie nozares pārstāvju priekšlikumu apkopošanas un precizēšanas, lai tos varētu iekļaut Finanšu ministrijas izstrādātajā Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam.