9. ikgadējā konference “Ēnu ekonomika Latvijā”

SSE Riga, Soros Auditorium

Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), sadarbībā ar LR Finanšu Ministriju un biedrību BASE, aicina piedalīties 9. ikgadējajā konferencē, kas veltīta ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. Tradicionāli konferencē tiks prezentēts ikgadējais SSE Riga “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs”.

The Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) and the Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) in cooperation with the Ministry of Finance and BASE (Business Against the Shadow Economy) association, is organizing for the ninth consecutive year an annual conference dedicated to reducing the shadow economy in Latvia. Traditionally, the annual study “Shadow Economy Index for the Baltic Countries” will be presented during the conference.

Programma

 • Jaunākie SSE Riga Ēnu ekonomikas indeksa Baltijas valstīs dati
  Prezentēs Dr Arnis Sauka
 • Ekspertu diskusija un uzņēmēju viedokļi
  Moderēs Jānis Domburs

Detalizētāka konferences programma tiks izziņota drīzumā.
Konference notiks latviešu valodā un tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz angļu valodu.

Dalība konferencē ir bez maksas, bet iepriekšēja reģistrācija obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācija tiks atvērta aprīļa vidū.

Agenda

 • The latest data of the SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic Countries
  Presented by Dr Arnis Sauka
 • Expert discussion and opinions by entrepreneurs
  Moderated by Jānis Domburs

Detailed conference programme will be announced soon.
The conference will be held in Latvian and simultaneous translation to English will be provided.

Participation is free, but registration is required due to limited capacity. Registration will be open in mid-April.

Sīkāk par konferenci:

https://www.sseriga.edu/9-ikgadeja-konference-enu-ekonomika-latvija